Základný vojenský výcvik

Po úspešnom absolvovaní výberového konania a rozhodnutí výberovou komisiou o zaradení [prijatí] do Ozbrojených síl Slovenskej republiky absolvuješ pred nástupom na základný vojenský výcvik v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin poučenie príslušnou Regrutačnou skupinou Personálneho úradu Slovenskej republiky.

Obsahom poučenia pred prijatím do štátnej služby je:

-  čas a miesto nástupu
-  úloha a štruktúra práporu výcviku Martin
-  priebeh prípravnej štátnej služby
-  základné informácie o finančných a materiálnych náležitostiach vojaka v prípravnej štátnej službe