22. mechanizovaný prápor Michalovce logo

22. mechanizovaný prápor Michalovce

22. mechanizovaný prápor je nosným prvkom organizačnej štruktúry 2.mb

S ohľadom na organizačnú štruktúru práporu a výzbroj je predurčený na vedenie ofenzívnych, defenzívnych a umožňujúcich aktivít a je spôsobilý vykonávať hlavné druhy stabilizačných aktivít proti ľahko obrnenému nepriateľovi.

Hlavné úlohy:

 • plniť úlohy obrany územia SR;
 • podporovať plnenie úloh pri udržiavaní verejného poriadku;
 • poskytovať pomoc orgánom štátnej správy, samosprávy a obyvateľstvu počas krízovej situácie a pri odstraňovaní jej následkov;
 • podieľať sa na plnení úloh v operáciách mimo územia SR.

Jeho poslaním je:
 •  podieľať sa na zaručovaní obrany Slovenskej republiky, 
 •  podieľať sa na zachovávaní verejného poriadku a bezpečnosti štátu, 
 •  zvrchovanosti a územnej celistvosti a nedotknuteľnosti hraníc, 
 •  poskytovať pomoc orgánom štátnej správy, samosprávy a obyvateľstvu pri 
 •  ohrození života a majetku počas krízovej situácie a pri odstraňovaní 
 •  následkov krízovej situácie, 
 •  podieľať sa na plnení úloh krízového manažmentu mimo územia SR.