23. motorizovaný prápor Trebišov logo

23. motorizovaný prápor Trebišov

V roku 2015 bol schválený vznik 23. motorizovaného práporu v priestoroch posádky Trebišov.

23. motorizovaný prápor je prvkom 2.mechanizovanej brigády. Jeho poslaním je podieľať sa na zaručovaní obrany Slovenskej republiky a podieľať sa na zachovávaní verejného poriadku a bezpečnosti štátu. S ohľadom na organizačnú štruktúru a výzbroj je po doplnení predurčený na vedenie ofenzívnych, defenzívnych a stabilizačných aktivít proti nepriateľovi.


Hlavné úlohy:

  • plniť úlohy obrany územia SR,
  • podporovať plnenie úloh pri udržiavaní verejného poriadku,
  • poskytovať pomoc orgánom štátnej správy, samosprávy a obyvateľstvu počas krízovej situácie a pri odstraňovaní jej následkov