„Svoj“ deň oslavovali deti v každom meste, obci či škole. Inak tomu nebolo ani v Nitrianskom kraji.

Príslušníci Regrutačnej skupiny Nitra boli pozvaní medzi deti do Veľkého Ostrova pri Kolárove. Tu sa na miestom futbalovom ihrisku počas dvoch dní konali oslavy Dňa detí a Medzinárodný futbalový turnaj.

Pre deti bol pripravený bohatý kultúrny, športový a sprievodný program. Svoje sily si mohli preveriť v preťahovaní lanom, zručnosť a techniku v skákaní vo vreci, v hode granátom či streľbe so vzduchovky.

Pred prísne hodnotiacim detským publikom predviedli svoj talent tanečné a spevácke žiacke a študentské súbory. Klub mažoretiek zo Zemianskej Olče, Kynologický klub Zálesie a JUDO klub Kolárovo zase ukázali, ako môže dnešná mládež aktívne tráviť voľný čas.

V sprievodnom programe príslušníci policajné zboru z Nitry, Komárna a Nových Zámkov simulovali ukážku zadržania ozbrojeného páchateľa a potláčania davu. „Agresívny“ dav s nadšením zabezpečili zúčastnení mladí dobrovoľníci. Následne policajti v spolupráci s hasičmi a záchranármi predviedli ukážku vyprosťovania osoby z havarovaného vozidla s uhasením vzniknutého požiaru.

O program s vojenskou tematikou na oslavných dňoch sa postarali príslušníci Regrutačnej skupiny z Nitry. Z priestorov regrutačného stanu deti odchádzali zamaskované s vojenskými papierovými čiapkami, ktoré si samé poskladali. Ich rodičia zase s informáciami o prebiehajúcom výberovom konaní.