Opätovne po  roku sa v sobotu 1. septembra 2018 otvorili brány Národnej rady SR pre verejnosť. Aj napriek nepriaznivému počasiu bránami parlamentu prešlo viac ako 7 500 ľudí, ktorý si v tento sviatočný deň mohli okrem priestorov parlamentu pozrieť aj ukážky záchranných a obranných zložiek. Ministerstvo obrany SR predstavilo prototyp bojového vozidla 8x8. Zároveň OS SR prezentovali svoju výstroj a výzbroj, ktorá sa každoročne teší mimoriadnemu záujmu verejnosti. Okrem toho mohli návštevníci podujatia získať informácie ako sa stať profesionálnym vojakom, či vojakom aktívnych záloh alebo dobrovoľnej vojenskej prípravy. Príslušníci Regrutačnej skupiny Bratislava a Trnava prezentovali tieto druhy služieb v OS SR a zároveň poskytli mladej generácii aj informácie o možnostiach štúdia na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Pre najmenších pripravili niekoľko aktivít ako napríklad skladanie vojenskej čiapky a maľovanie na tvár. Aktivity sprevádzala diskusia o vojenskom povolaní.