Výberové konanie 3K/2018 na funkciu kadet - prípravná štátna služba

  • Kód: 3K/2018
  • Začiatok konania: 03.04.2018
  • Koniec konania: 27.04.2018

Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 281/2015 Z.z.“) a v súlade so Služobným predpisom č.112/2015 o podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení a zložení výberovej komisie a o vyhodnotení výsledkov výberového konania vyhlasuje 3. apríla 2018 výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych  vojakov 

Súbory na stiahnutie

Názov Popis
3K/2018 Prijímanie žiadostí do 27.4.2018
Zoznam funkcií 3K/2018 a prehľad špecifických požiadaviek Príloha výberového konania 3K/2018
Súbor na stiahnutie