Najlepším poddôstojníkom OS SR v roku 2018 je Martin z martinského strediska CIMIC a PSYOPS

14.12.2018 - O najlepšom poddôstojníkovi pre rok 2018 sa rozhodovalo 13. decembra 2018 v priestoroch Múzea M. R. Štefánika v Košariskách. Komisia pod vedením Hlavného poddôstojníka OS SR štábneho nadrotmajstra Vladimíra Beluša na svojom zasadaní v rodnom dom...

Rezort obrany pripravil koncepciu na zlepšenie podmienok výkonu služby profesionálnych vojakov

17.12.2018 - Ministerstvo obrany chce zlepšiť podmienky výkonu štátnej služby profesionálnych vojakov. Z tohto dôvodu pripravilo Koncepciu manažmentu vojenského personálu Ozbrojených síl SR, ktorú predloží na rokovanie vlády. Jej cieľom je zvýšiť atraktívnosť ...

Vyšla nová kniha Slovensko a Slováci vo víre 1. svetovej vojny

13.12.2018 - Publikácia je výsledkom dlhoročného bádania autorov v oblasti dejín prvej svetovej vojny. Slovensko a Slováci vo víre prvej svetovej vojny je názov publikácie, ktorú v cykle Vojenské dejiny Slovenska 1914 - 1919 slovom a obrazom vydal Vojenský ...

Ukončenie 23. ZVŠK za účasti náčelníka GŠ OS SR

17.12.2018 - Za účasti rektora Akadémie ozbrojených síl doc. Ing. Jozefa Putteru, CSc. a náčelníka GŠ OS SR genpor. Ing. Daniela Zmeka bol 14. decembra 2018 slávnostne ukončený 23. Základný veliteľsko-štábny kurz (ZVŠK). „Kurz je pevnou súčasťou systému celoži...

Statement by the NATO Secretary General on the adoption of the laws on the transition of the Kosovo Security Force

14.12.2018 - Today, the Institutions in Kosovo have announced the adoption of the three laws initiating the process of transition of the Kosovo Security Force. I regret that this decision was made despite the concerns expressed by NATO. While the transition...

Prednáška pre študentov Lekárskej fakulty

07.12.2018 - Dňa 3.12.2018 vykonala Regrutačná skupina Bratislava v spolupráci s ÚHL Ružomberok prezentáciu pre študentov 6. ročníkov Lekárskej fakulty SZU a Lekárskej fakulty UK na tému „Staň sa profesionálnym vojakom lekárom“. Regrutačná skupina v rámci dlho...