Regrutačné skupiny

Dňa 21.6.2019 bude Regrutačná skupina BRATISLAVA z dôvodu plnenia služobných úloh ZATVORENÁ.

INFORMÁCIA

Žiadosť si občan môže podať do 21. júna 2019 na regrutačnej skupine podľa miesta trvalého bydliska, alebo zaručeným elektronickým podpisom. Ak si občan podal žiadosť elektronickými prostriedkami nepodpísanú zaručeným elektronickým podpisom /e-mail/, je potrebné doručiť Regrutačnej skupine žiadosť aj písomne najneskôr do piatich dní odo dňa podania žiadosti elektronickými prostriedkami.

Regrutačné skupiny (ďalej len „RSk“) sú zložky PÚ. Vykonávajú cielenú regrutáciu občanov, prezentáciu Ozbrojených síl na verejnosti, prijímanie žiadosti občanov o prijatie do štátnej služby PrV, zabezpečujú posudzovanie zdravotnej spôsobilosti žiadateľov na výkon štátnej služby PrV. Posudkový lekári RSk zabezpečujú prípravu podkladov pre rokovanie prieskumnej komisie a Ústrednej lekárskej komisie MO SR a vykonávajú kontrolnú činnosť v zdravotníckej oblasti.

RSk riadi náčelník skupiny a je priamo podriadený náčelníkovi OdDP a priamo nadriadený všetkým príslušníkom skupiny.

PÔSOBNOSŤ REGRUTAČNÝCH SKUPÍN
 
RSk pôsobia v rámci Samosprávneho kraja - Vyššieho územného celku:

 • RSk Bratislava  pre okresy: Bratislava I., II., II., IV., V., Pezinok, Malacky, Senec,
 • RSk Trnava pre okresy: Trnava, Galanta, Dunajská Streda, Hlohovec, Senica, Skalica, Piešťany,
 • RSk Nitra pre okresy: Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Topoľčany, Zlaté Moravce, Šaľa,
 • RSk Trenčín pre okresy: Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza, Púchov, Považská Bystrica, Partizánske,
 • RSk Žilina pre okresy: Žilina, Bytča, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Čadca, Námestovo, Tvrdošín, Kysucké Nové Mesto,
 • RSk Banská Bystrica pre okresy: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Krupina, Zvolen, Detva, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Žiar nad Hronom, Žarnovica,
 • RSk Prešov pre okresy: Prešov, Poprad, Humenné, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Medzilaborce, Vranov nad Topľou,
 • RSk Košice pre okresy: Košice I., II., II., IV., Košice - okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov, Gelnica. 
 
Náčelník RSk plní tieto hlavné úlohy:
 • riadi činnosť skupiny,
 • vykonáva cielenú regrutáciu občanov, prezentuje Ozbrojené sily SR na verejnosti, prijíma žiadosti občanov o prijatie do štátnej služby PrV, do DVP a AZ,
 • zabezpečuje posudzovanie zdravotnej spôsobilosti žiadateľov o prijatie do  štátnej služby PrV,
 • spracováva a vedie administratívu a štatistické výkazy v rozsahu svojej pôsobnosti.
 
Náčelník RSk zodpovedá za:
 • činnosť skupiny,
 • regrutáciu občanov, prezentáciu Ozbrojených síl SR na verejnosti, prijímanie žiadosti občanov o prijatie do štátnej služby PrV a spracovanie administratívy spojenej s prijímaním žiadosti,
 • vykonávanie lekárskych prehliadok žiadateľov za účelom posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon štátnej služby profesionálneho vojaka,
 • spracovanie a vedenie administratívy a štatistických výkazov v rozsahu svojej pôsobnosti,
 • posudzovanie splnenia podmienok prijatia do štátnej služby v rozsahu svojej pôsobnost,
 • zakladanie osobných spisov  profesionálnych vojakov navrhnutých na prijatie do štátnej služby PrV.