Regrutačná skupina Bratislava


  • Špitálska 22
  • 832 47 Bratislava

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:
 

Ministerstvo obrany SR
Regrutačná skupina Bratislava
Špitálska 22
832 47 Bratislava

TELEFÓNNY KONTAKT
Funkcia vojenská linka
Náčelník skupiny  0960 317 751
Pomocník
0960 317 752
Pomocník
0960 317 755
Vedúci odborný referent - lekár
0960 317 750
Samostatný referent - zdravotná sestra  0960 317 750
ÚRADNÉ HODINY
Pondelok 07:15 - 12:20 12:50 - 15:00
Utorok 07:15 - 12:20 12:50 - 15:00
Streda 07:15 - 12:20 12:50 - 15:00
Štvrtok 07:15 - 12:20 12:50 - 15:00
Piatok 07:15 - 12:00 -

 


 
Dňa 21.6.2019 bude Regrutačná skupina BRATISLAVA z dôvodu plnenia služobných úloh ZATVORENÁ.

INFORMÁCIA

Žiadosť si občan môže podať do 21. júna 2019 na regrutačnej skupine podľa miesta trvalého bydliska, alebo zaručeným elektronickým podpisom. Ak si občan podal žiadosť elektronickými prostriedkami nepodpísanú zaručeným elektronickým podpisom /e-mail/, je potrebné doručiť Regrutačnej skupine žiadosť aj písomne najneskôr do piatich dní odo dňa podania žiadosti elektronickými prostriedkami.


 

Dostaneš sa k nám mestskou hromadnou dopravou:

  • na www.imhd.sk zadaj v pravom hornom rohu "iné mestá" mesto Bratislava
  • vyhľadaj zástavku "odkiaľ" – "kam" nasledovne:
    • odkiaľ "Autobusová stanica" kam "Špitálska" zo zastávky prejdete za roh budovy
    • z autobusovej stanice trolejbus 208
    • najbližšia električková zastávka "Mariánska"