Personálny úrad OS SR

Je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Odbor doplňovania a výberu personálu

Odbor doplňovania a výberu personálu je organizačná zložka Personálneho úradu OS SR priamo podriadená riaditeľovi PÚ. Zabezpeč...

Regrutačné skupiny

Poslaním regrutačných skupín je informovanie verejnosti o úlohách a činnosti Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Medzi h...

Pridaj sa k nám !

Si absolvent strednej alebo vysokej školy ? Si nezamestnaný ? ... tak si na správnom mieste, možno hľadáme práve teba ! Reg...

Akadémia ozbrojených síl

Aktuálne prebieha výberové konanie 1K/2018 a 2K/2018

Vojenské útvary

Ozbrojených síl SR

Základný vojenský výcvik

Po úspešnom absolvovaní výberového konania a rozhodnutí výberovou komisiou o zaradení [prijatí] do Ozbrojených síl Slovenskej r...

Dobrovoľná vojenská príprava

Je určená pre mladých ľudí od 19 rokov, ktorí chcú absolvovať vojenský výcvik a získať základné vedomosti a zručnosti potrebné ...

Aktívne zálohy

Si bývalý profesionálny vojak, alebo vojak základnej vojenskej služby ? A chceš byť súčasťou aktívnych záloh, ktoré sú súčasťo...

Regrutačné skupiny

Žiadosť do ozbrojených síl SR si môžete podať po vyhlásení výberového alebo prijímacieho konania v krajskom meste na Regrutačnej skupine podľa miesta trvalého pobytu. V prípade, že nie je vyhlásené výberové ani prijímacie konanie registrujte sa a my Vás budeme kontaktovať.

MOSR mapa

Aktuality

Ukončenie 17. DKAVŠ v odbornostiach A20, A50 a G30

V termíne od 25. septembra 2017 do 9. marca 2018 bol Centrom vzdelávania Akadémie ozbrojených síl (AOS) organizovaný...

Viac

Stretnutie koordinátorov osláv 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny a vzniku nezávislých štátov v roku 1918

Ministerstvo kultúry a národného dedičstva Poľskej republiky,...

Viac

Staň sa kadetom, študuj na vysokej škole

Medzi študentov 4. ročníka Súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku v Bratislave zavítali dňa...

Viac

Prihlasovanie do 3. ročníka dobrovoľnej vojenskej prípravy je oficiálne spustené

Záujemcovia o dobrovoľnú vojenskú prípravu si môžu už od...

Viac

Na Lešti súťažili civilní a vojenskí zdravotníci a záchranári

V priestoroch Centra výcviku Lešť sa 14. až 15. marca...

Viac

Joint press point

with NATO Secretary General Jens Stoltenberg and UK Foreign Secretary Boris Johnson   Foreign Secretary Johnson,...

Viac