Personálny úrad OS SR

Je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Odbor doplňovania a výberu personálu

Odbor doplňovania a výberu personálu (ďalej len „ODVP“) je organizačná zložka PÚ priamo podriadená riaditeľovi. Zabezpečuje výb...

Regrutačné skupiny

Regrutačné skupiny (ďalej len „RSk“) sú zložky PÚ. Vykonávajú cielenú regrutáciu občanov, prezentáciu Ozbrojených síl na verejn...

Pridaj sa k nám !

Si absolvent strednej alebo vysokej školy ? Si nezamestnaný ? ... tak si na správnom mieste, možno hľadáme práve teba ! Reg...

Akadémia ozbrojených síl

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika je štátnou vysokou školou.

Vojenské útvary

Ozbrojených síl SR

Základný vojenský výcvik

Po úspešnom absolvovaní výberového konania a rozhodnutí výberovou komisiou o zaradení [prijatí] do Ozbrojených síl Slovenskej r...

Dobrovoľná vojenská príprava

Je určená pre mladých ľudí od 19 rokov, ktorí chcú absolvovať vojenský výcvik a získať základné vedomosti a zručnosti potrebné ...

Aktívne zálohy

Si bývalý profesionálny vojak, alebo vojak základnej vojenskej služby ? A chceš byť súčasťou aktívnych záloh, ktoré sú súčasťo...

Regrutačné skupiny

Žiadosť do ozbrojených síl SR si môžete podať po vyhlásení výberového alebo prijímacieho konania v krajskom meste na Regrutačnej skupine podľa miesta trvalého pobytu. V prípade, že nie je vyhlásené výberové ani prijímacie konanie registrujte sa a my Vás budeme kontaktovať.

MOSR mapa

Aktuality

Deň otvorených dverí

V Akadémii ozbrojených síl sa konal 13. novembra 2018 deň otvorených dverí (DOD). Jeho účelom bolo priblížiť...

Viac

Zrod expozície venovanej Protivzdušnej obrane Československej ľudovej armády

V mesiaci október 2018 nastala významná zmena v rámci...

Viac

V Trenčíne vyhodnotili FotoAtak a Galériu MIL 2018

V priestoroch Posádkového klubu Trenčín sa 8. novembra uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov celorezortných...

Viac

Deň vojnových veteránov v centre Bratislavy

Červený mak ako symbol úcty vojnovým obetiam rozdávali príslušníci Regrutačnej skupiny v centre Bratislavy dňa...

Viac

Najúspešnejší športovci Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica za rok 2018 si prevzali ocenenia

Najúspešnejší športovci Vojenského športového centra Dukla...

Viac

Secretary General stresses importance of transatlantic bond, INF Treaty

NATO Secretary General Jens Stoltenberg is taking part in a...

Viac