Personálny úrad OS SR

Je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Odbor doplňovania a výberu personálu

Odbor doplňovania a výberu personálu (ďalej len „ODVP“) je organizačná zložka PÚ priamo podriadená riaditeľovi. Zabezpečuje výb...

Regrutačné skupiny

Regrutačné skupiny (ďalej len „RSk“) sú zložky PÚ. Vykonávajú cielenú regrutáciu občanov, prezentáciu Ozbrojených síl na verejn...

Daj nám o sebe vedieť!

Si absolvent strednej alebo vysokej školy ? Zaujala Ťa práca profesionálneho vojaka?.. tak si na správnom mieste, možno hľadám...

Akadémia ozbrojených síl

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika je štátnou vysokou školou.

Vojenské útvary

Ozbrojených síl SR

Základný vojenský výcvik

Po úspešnom absolvovaní výberového konania a rozhodnutí výberovou komisiou o zaradení [prijatí] do Ozbrojených síl Slovenskej r...

Dobrovoľná vojenská príprava

Je určená pre mladých ľudí od 19 rokov, ktorí chcú absolvovať vojenský výcvik a získať základné vedomosti a zručnosti potrebné ...

Aktívne zálohy

Si bývalý profesionálny vojak, alebo vojak základnej vojenskej služby ? Chceš byť súčasťou aktívnych záloh, ktoré sú súčasťou z...

Regrutačné skupiny

Žiadosť do ozbrojených síl SR si môžete podať po vyhlásení výberového alebo prijímacieho konania v krajskom meste na Regrutačnej skupine podľa miesta trvalého pobytu. V prípade, že nie je vyhlásené výberové ani prijímacie konanie registrujte sa a my Vás budeme kontaktovať.

MOSR mapa

Aktuality

Noc múzeí a galérií vo VHÚ – VHM

Vojenský historický ústav Bratislava sa 18. mája 2019 prostredníctvom Vojenského historického múzea Piešťany zapojil...

Viac

Rokovanie náčelníkov generálnych štábov V4 a Ukrajiny

Pri príležitosti ukončenia predsedníctva Slovenskej republiky v združení Vyšegrádskej 4-ky sa v Tatranskej Lomnici...

Viac

Cez Slovensko sa bude presúvať americká vojenská technika na cvičenie Saber Guardian 2019

Ministerstvo obrany SR upozorňuje verejnosť, že od 22. mája...

Viac

Secretary General and Tunisian Foreign Minister take stock of partnership between NATO and Tunisia

Tunisian Foreign Minister Khemaies Jhinaoui met with NATO...

Viac

„Noc múzeí a galérií 2019“ vo Svidníku

Vojenský historický ústav Bratislava a jeho organizačná zložka Múzejné oddelenie Vojenského historického múzea vo...

Viac

Zasadnutie panelu AVT STO NATO v Akadémii ozbrojených síl

Od 20. do 24. mája 2019 sa v Akadémii...

Viac