Personálny úrad OS SR

Je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Odbor doplňovania a výberu personálu

Odbor doplňovania a výberu personálu (ďalej len „ODVP“) je organizačná zložka PÚ priamo podriadená riaditeľovi. Zabezpečuje výb...

Regrutačné skupiny

Regrutačné skupiny (ďalej len „RSk“) sú zložky PÚ. Vykonávajú cielenú regrutáciu občanov, prezentáciu Ozbrojených síl na verejn...

Pridaj sa k nám !

Si absolvent strednej alebo vysokej školy ? Si nezamestnaný ? ... tak si na správnom mieste, možno hľadáme práve teba ! Reg...

Akadémia ozbrojených síl

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika je štátnou vysokou školou.

Vojenské útvary

Ozbrojených síl SR

Základný vojenský výcvik

Po úspešnom absolvovaní výberového konania a rozhodnutí výberovou komisiou o zaradení [prijatí] do Ozbrojených síl Slovenskej r...

Dobrovoľná vojenská príprava

Je určená pre mladých ľudí od 19 rokov, ktorí chcú absolvovať vojenský výcvik a získať základné vedomosti a zručnosti potrebné ...

Aktívne zálohy

Si bývalý profesionálny vojak, alebo vojak základnej vojenskej služby ? A chceš byť súčasťou aktívnych záloh, ktoré sú súčasťo...

Regrutačné skupiny

Žiadosť do ozbrojených síl SR si môžete podať po vyhlásení výberového alebo prijímacieho konania v krajskom meste na Regrutačnej skupine podľa miesta trvalého pobytu. V prípade, že nie je vyhlásené výberové ani prijímacie konanie registrujte sa a my Vás budeme kontaktovať.

MOSR mapa

Aktuality

Prezentácia ozbrojených síl na výstave Autosalón - Autoshow Nitra 2018

Tohtoročný Autosalón - Autoshow Nitra 2018, ktorý sa konal...

Viac

Vzdušné sily OS SR zabezpečovali pracovný program ústavných činiteľov SR

Jednou z úloh, ktoré plnia Vzdušné sily OS SR je aj letecká...

Viac

Priebežné oponentské konanie a rokovanie so zástupcami MO SR

 V Akadémii ozbrojených síl (AOS) sa 16. 10. 2018 konal...

Viac

Formal Accession Talks with Skopje begin at NATO Headquarters

The former Yugoslav Republic of Macedonia¹ marked an...

Viac

Vojenskí múzejníci prispeli k oslavám 100. výročia vzniku Československa

Vojenský historický ústav od začiatku roka 2018, v ktorom si...

Viac